รูปถ่ายบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ที่โชว์รูม เวลโกรว์ ฮอนด้า